Beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker

Siden 1. august 2011 har det været lovpligtigt at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker.

Beskyttelseszonen er indført for at beskytte mod forurening. Rundt om en indvindingsboring kan der opstå en såkaldt ”tragteffekt”. Tragteffekten betyder, at stoffer, for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring kan blive ”suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Det skal beskyttelseszonen modvirke.

Læs også:

 

Kilde:
Naturstyrelsen