Vandkvalitet – Forklaring

Når vandkvaliteten kontrolleres er det hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover analyseres der for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet. Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Drikkevandsanalyser Se database hos GEUS
Rentvandsanalyser Se database hos GEUS
Råvandsanalyser Se database hos GEUS

 

Hårdhedsgrad
Drikkevandet fra Nr. Broby har en hårdhedsgrad på 18,4 ºdH.