Takstblad for Nr. Broby vandværk

Her kan du hente takstbladet i PDF-format:

Takstblad 2023 – Nr Broby Vandværk

Fordelingsnøgle for bidrag til ledningsbidrag

Som grundenhed ansættes forbruget i en gennemsnitlig husstand på 2 ½ personer i et enfamiliehus med egen stikledning.
Denne kategori af ejendomme får herefter fordelingstallet:
1,0
Eenfamiliebolig i byzone med egenstikledning: 1,0
Beboelser i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning ( lejligheder, i kædehuse , i dobbelthuse og i blokbebyggelser ), fordelingstal pr. husstand: 0,8
Sommerhuse: 1,0
Eenfamiliebolig i landzone: 1,5

Hvis vandforsyningen af en institution eller virksomhed er indrettet på i katastrofetilfælde at kunne forsyne virksomheden med vand, der lang overskrider det normale, årlige forbrug (sprinklere), kan der beregnes en ekstra betaling for dette. Størrelsen af bidraget fastsættes efter forhandling mellem vandværket og forbruger.

Statsafgiften er lovændret fra 6,19 kr. til 6,37 kr. pr. m3 fra 1.2.2021.