Velkommen til Nr. Broby Vandværk

Nr. Broby Vandværk består i dag af et vandværk på Industrivej i Nr. Broby og fire indvindingsboringer fra to separate kildepladser. Tre af boringerne er beliggende ved kildepladsen på Industrivej, og den sidste boring er beliggende ved Pilevej. Nr. Broby Vandværk har nødforsyningsforbindelser til Allested-Vejle Vandværk og Brobyværk Andelsvandværk.

Der pumpes årligt ca. 150.000 m3 vand ud til forbrugerne. Nr. Broby Vandværk har en indvindingstilladelse på 213.000 m3/år. Samlet forsyner vandværket ca. 900 forbrugere/husstande. Vandet på vandværket har en hårdhedsgrad på 18,4 ºdH.

Ledningsrenovering er udsat

Renovering af vandledninger på Dæmningen og Kløverbakken er udsat til efter sommerferien.

Læs mere

Årsrapport - 2018

Læs årsrapporten for 2018 i en PDF her.

Læs mere