Velkommen til Nr. Broby Vandværk

Nr. Broby Vandværk består i dag af et vandværk på Industrivej i Nr. Broby og fire indvindingsboringer fra to separate kildepladser. Tre af boringerne er beliggende ved kildepladsen på Industrivej, og den sidste boring er beliggende ved Pilevej. Nr. Broby Vandværk har nødforsyningsforbindelser til Allested-Vejle Vandværk og Brobyværk Andelsvandværk.

Der pumpes årligt ca. 150.000 m3 vand ud til forbrugerne. Nr. Broby Vandværk har en indvindingstilladelse på 213.000 m3/år. Samlet forsyner vandværket ca. 900 forbrugere/husstande. Vandet på vandværket har en hårdhedsgrad på 18,4 ºdH.

Formandens beretning for 2020

Læs formandens beretning for 2020.

Læs mere

Priser 2021

Så er der et nyt takstblad med priser for 2021.

Læs mere