Regulativ for Nr. Broby Vandværk

Den 10. ferbruar 2017 godkendte kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune nedenstående regulativ for Nr. Broby Vandværk.

Regulativet er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

Regulativet er trådt i kraft 10. februar 2017.