Ordinær generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling
tirsdag den 15. februar kl. 19.30 i Nr.Broby Hallens Veranda. Dagsorden iht vedtægterne.