Driftsaftale med VandCenter Syd

Nr. Broby Vandværk har pr. 01.01.2015 indgået en driftsaftale med VandCenter Syd.

Driftsafteln er netop forlænget pr. 1.1-2020 i en ny fem-årig periode.

Driftsaftalen indebærer i korte træk, at vandværkspasning og tilsyn af boringer, vandværk og ledningsnet fremover varetages af vandcenter Syd.

Har du henvendelser om selve vandværket eller ledningsnettet, så kontakt smeden på tlf.: 62632028 eller mobil: 22658820. I akutte sager kan du kontakte Vandcenter Syds vagttelefon 20230664.

Anden henvendelse rettes til formanden eller kasseren.