Analyse for desphenyl-chloridazon

Nr. Broby Vandværk har analyseret for pesticidresten desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Der er ingen fund over grænseværdien.