Ordinær generalforsamling 22. februar

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 22 februar kl. 19.30 i verandaen i Nr. Broby-Hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
/Bestyrelsen